Ponedeljak - petak: 8:00 - 20:00, subota: 9:00 - 17:00

Naša vizijaStandardizovana “copy-paste” estetska hirurgija koja daje iste rezultate odredila je naše stalno nastojanje da kao estetski hirurzi budemo drugačiji od ostalih, stalno tragajući za lepotom kao individualnom i specifičnom. Svaki pacijent ima pravo na sopstvenu operaciju, svaki ima unikatnu individualnost i lepotu i kao takve moraju se sačuvati.

Lepši - da, nikako drugačiji; utisak prirodnog, ne veštačkog; odmereno, ali ne preuveličano, to su principi na kojima zasnivamo naš rad. Dobar hirurg na prvom mestu mora da bude plemenita osoba, da voli ljude, da bude iskren lekar širokog obrazovanja, koji poznaje sve vrste naših umetnosti, bile one plastične, rekonstruktivne ili estetske prirode - mora imati osećaj za lepo i estetiku uopšte. Estetski hirurg lepotu treba da posmatra iz različitih uglova, da sadrži pogled strogog hirurga, ali i širinu estete.Zdravlje pacijenta je uvek na prvom mestu, zbog toga je prvi razgovor sa pacijentom od izuzetne važnosti: tada treba spojiti želje i mogućnosti, spojiti id i ego sa fizičkim izgledom. Osećaj mere i lepog, uz znanje koje je obavezno, čine suštinu estetske hirurgije. Iskustvo i stalno usavršavanje je neophodno za nadogradnju postojećeg znanja.

Svaki pacijent je neponovljivo umetničko delo hirurga. Naš zadatak je da prepoznamo želje pacijenta, da osetimo i sagledamo sklad njihovog lica i tela i, na kraju, ispunimo njihova očekivanja.